Category: Faidah

Biografi Sufyan bin Uyainah

  Beliau bernama Abu Muhammad Sufyan bin ‘Uyainah bin Abu Turan Maimun. Lahir di Kuffah pada tahun 107 H. Syu’bah bin Al-Hajaj berkata : “Saya melihat Ibnu ‘Uyainah orang yang masih kecil. Dia membawa...

Pentingnya Penjagaan Waktu

  Banyak diantara kita yang terlalaikan dengan nikmat ini, yaitu waktu luang. Dan hendaknya kita sadar pentingnya nikmat ini. Sesungguhnya Allah telah mengisyaratkan kepada kita bahwa orang orang yang telah mati mereka menyesal dan...

Puncak Kenikmatan Surga

  Puncak kenikmatan di surga bukanlah urusan perut atau farji, tetapi melihat wajah Allah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullahu Ta’ala berkata, “Ia merupakan kenikmatan surga yang paling tinggi dan puncak harapan para hamba yang...

Wanita dan Majelis Ilmu

  Mencari ilmu agama (Islam) merupakan perkara wajib bagi setiap mukmin dan mukminah. Meski zaman sudah serba digital, kewajiban menuntut ilmu terasa mudah dilakukan, kita bisa mengakses berbagai situs tentang ilmu-ilmu agama, namun satu...

Al-Qur’an dalam Kehidupan Salafus Sholeh

  Al-Qur’an adalah Kitabullah yang mengandung petunjuk kebenaran, keselamatan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kalamullah ini sangat sempurna, orisinal dan terjaga hingga hari Kiamat. Al-Qur`an bukan sekedar sesuatu yang tertulis dalam lembaran-lembaran,...

Kebahagiaan Awal Sebuah Kisah

  “Engkau berharap kesuksesan sementara tidak berjalan pada jalannya. Sesungguhnya perahu tidaklah berlayar di daratan.” (Tafsir Ruhul Ma’aniy, Al-Alusy, 4/ 395 ), Perkataan di atas adalah perkataan yang sangat relevan dengan kondisi kehidupan manusia....

Kunci Surga

  Imam Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata, “Barang siapa yang mengucapkan kalimat laa ilaaha illallaah disertai dengan menunaikan hak dan kewajiban (dari kalimat tauhid tersebut), niscaya dia masuk surga.” ( Al-Hujjah Fii Bayaanil Mahajjah 11 / 152 )....

Meraih Kebahagiaan dengan Meninggalkan Maksiat

  Manusia tidak terlepas dari perbuatan dosa, terlebih seorang wanita yang kurang akal dan agamanya, akan tetapi sebaik-baik seorang hamba yang berbuat dosa adalah yang segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla ketika terjerumus...

Mutiara Hikmah Al-Fudhail bin Iyadh

  Beliau seorang tokoh terkemuka dari generasi tabi’ut tabi’in. Al-Fudail bin Iyadh adalah sosok ahli ibadah yang banyak menghabiskan waktunya di Mekah dan Madinah. Kehidupannya penuh dengan cahaya ilmu, amal serta istiqomah dalam membela...

Sekilas Tentang Kecerdasan Anak

  Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat mencintai anak-anak. Buktinya Abdullah bin Zubair radhiyallahu ‘anhu adalah bayi yang lahir sesaat setelah Asma’ bintu Abi Bakar Ash-Shiddiq tiba di bumi hijrah Madinah. Dia segera dibawa...

Pohon dalam Hati

  Tahun ibarat pohon, bulan adalah cabangnya, hari adalah rantingnya sedangkan jam adalah daunnya, setiap tarikan nafas adalah buahnya. Barangsiapa yang nafasnya berada dalam ketaatan kepada Allah, maka buah dari pohon tersebut akan baik...

Cara Memahami Ilmu dengan Cepat

  Bismillaahirrahmanirrahiim Subhanallaah wal hamdulillaah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ‘Ala atas limpahan karunia, nikmat serta hidayah-Nya kepada kita. Dialah yang memberi karunia kepada kita hati yang selalu rindu dan haus akan ilmu-ilmu...

Bahagia Bersamanya

  Ketika cinta sepasang muda-mudi telah bermuara dalam sebuah ikatan yang suci. Ikatan yang diridhai oleh Allah Ta’ala. Ikatan yang bernama pernikahan. Sebuah akhir dari penantian panjang untuk menggenapkan separuh agama. Tentang sebuah jawaban...

Imam Syafi’i Sang Jenius Legendaris

  Beliau lahir tahun 150 H, yaitu pada tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi’i bin Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid...

Fenomena Futur Menimba Ilmu

  Syaikh Al-Utsaimin –rahimahullah– ditanya tentang fenomena lemah dan lesunya dalam menimba ilmu. Sarana-sarana dan alat-alat apa yang dapat membangkitkan semangat yang tinggi dan antusias terhadap ilmu? Beliau –rahimahullah–  menjawab: Menurunnya semangat dalam menuntut...

Orang yang Diinginkan Kebaikan oleh Allah

  Di antara manusia ada orang-orang yang Allah inginkan kebaikan padanya. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Tentunya kita tidak ingin kita termasuk orang yang Allah...

Cara Menerima dan Menyebar (Share) Berita

  Tergesa-gesa dalam Menyebarkan Berita Pada masa ini, ketika arus informasi demikian mudahnya, seringkali tanpa berfikir panjang kita langsung menyebarkan (men-share) semua berita dan informasi yang kita terima, tanpa terlebih dahulu meneliti kebenarannya. Kita...

Tragedi Buah Apel

  Tsabit… suatu ketika berjalan-jalan di sebuah kebun yang indah, tiba-tiba ia melihat buah apel lantas ia ambil lalu dimakannya. Setelah itu ia tersadar belum minta izin pada pemiliknya. Dengan perasaan gelisah akhirnya ia...

Makna Kebengkokan Wanita Sebagaimana Tulang Rusuk

  Sering kita mendengar bahwa “wanita itu bengkok” seperti tulang rusuk. Tentu mungkin ada yang bertanya-tanya maksudnya apa? Apakah dia benar-benar diciptakan dari tulang rusuk nabi Adam? Atau sifatnya yang memang “bengkok” dan perlu...

Sifat-sifat Kematian

  Dalam menjalani kehidupan ini manusia selalu berfikir apa yang akan dilakukan hari esok, entah bekerja, berbelanja, bermain, berekreasi, dan lain-lain, tetapi pernahkah terbesit dalam pikiran kita bahwa besok kita akan mati? Kematian adalah...

Menangis Hingga Dosa ini Terkikis

  Bismillaahirrahmaanirrahiim…  Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah menciptakan segala nikmat kepada setiap makhlukNya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam sebagai pembawa risalah kepada seluruh umat agar dapat...

6 Hal yang Harus Diketahui Sebelum Menggunakan Siwak

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, wa ba’du, Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam pernah bersabda, السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ “Bersiwak itu membersihkan mulut dan merupakan sesuatu yang mendatangkan ridha Rabb”...

Ruqyah dengan Madu, Habbatus Sauda dan Minyak Zaitun

Dalam pengobatan dengan metode rukyah, terkadang kita jumpai praktek-praktek yang menggabungkannya dengan metode thibbun nabawi lainnya. Misalnya, rukyah dengan memanfaatkan madu atau minyak zaitun. Oleh karena itu, berikut bahasan singkat tentang praktik tersebut. Semoga...